Retourneringsbeleid

Herroepingsrecht


In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In zulks geval zullen de door de klant gestorte bedragen, mits aftrek van de transport- en reserveringskosten, worden teruggestort op een door de klant opgegeven bankrekeningnummer. Het terugstorten gebeurt binnen de 30 kalenderdagen en enkel na weder ontvangst van de goederen in originele staat en originele verpakking.


Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de voormelde termijn van 14 dagen contact opnemen met de Dranoeter vzw en de goederen binnen de 20 dagen vanaf leveringsdatum op hun kosten terug bezorgen aan Dranoeter vzw, Dikkebusstraat 234, 8951 Dranouter (Belgiƫ). Het retourformulier dat bij herroeping gebruikt kan worden, is te vinden via volgende URL: https://www.festivaldranouter.be/retour


We vragen met aandrang om aangekochte goederen terug te sturen met behulp van een erkende pakjesdienst, voorzien van een tracking code. Dranoeter vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een verzonden pakje niet aankomt of wanneer de goederen beschadigd werden door het transport.


De koper staat in voor de kosten van het terugzenden van de goederen.
Goederen kunnen ook geretourneerd worden door binnen te brengen aan de balie op volgend adres: Dikkebusstraat 234, 8951 Dranouter, Belgiƫ.
Enkel artikelen die zich in de originele staat en verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen door een behandeling die niet noodzakelijk was om de aard van de goederen na te gaan.


Uitzonderingen:
Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn:

  • goederen die op maat van de klant vervaardigd zijn of gepersonaliseerd zijn
  • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
  • goederen die te snel kunnen bederven of verouderen
  • audio -en videopnames of software waarvan de verzegeling verbroken werd
  • dagbladen, tijdschriften en magazines
    Zullen niet teruggenomen worden:
  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de individuele verpakking beschadigd is